img
Home / СВЯТ / Душата сама избира датата за своето раждане: Матрицата на кармата

Душата сама избира датата за своето раждане: Матрицата на кармата

/
/
/
475 Views
loading...

Космическият ни код-матрица за текущото прераждане се състои от вибрациите на числата в датата, месеца и годината, в която сме се появили тук и сега.

На пръв поглед тези данни стават неактуални след нашата физическа смърт. Но информацията в тези 8 числа-кодове остава съхранена в Архивите на времето, в Книгата на Живота, в Акашовите записи и в други енергийно-информационни йерархични нива.

Душата сама избира датата за своето раждане, за да уравновеси определена кармична енергия, която наближава критичната маса. Тя съгласува избора си с основните акценти в духовните споразумения със сродните души, с водачите, наставниците и учителите си. Конкретизира времевите рамки в съдбата, в които трябва да работи за балансиране на кармата по духовните споразумения или за реализацията на водещата цел в живота си.

Душата може да има и резервен план, ако предстоящият живот ще бъде труден, напрегнат или кармичната енергия е много мощна и е насложена от предишни въплъщения, научи КОЧ. Обикновено годините-върхове в личната Пирамида на времето се свързват с балансиране на кармични задължения и изпълнение на духовни споразумения. Тогава душата не може да промени онова, което е избрала предварително. Тя трябва да премине през него без то да се отлага повече. Изборът на родители също не е случаен.

Понякога те са от групата на сродните души или са дали съгласие за съдействие при духовно споразумение и уравновесяване на карма. В духовните нива 8-те цифри от датата на раждането – ден (00), месец (00) и (0000) година – са нашият небесен ПИН-код. Той може да се стартира предварително като симулатор-тренажор с възможните варианти-избори. Душата може да избере в кой период (лична година, година-връх или времеви отрязък) ще има възможност за максимални опитности. Може да види важните житейски кръстопътища и последиците от изборите си. Когато превърти „лентата“-комбинация от числа за предстоящия живот, тя може да кодира началото и края, както и най-важните години-етапи за съдбата и кармата.

Така душата програмира съдбата си. След това тя е готова да поеме по енергийните трасета към своето тяло-дом със съзнанието, че няма да има ясен спомен за избраното, но винаги ще получава знаци.

Ражда се човек с уникална съдба и житейски път. Енергията на неговата матрица на кармата започва да действа. Тайният ключ към информацията са локалните координати (място, час, разположение на планетите, както и енергията в буквите от името) за въплътяването на душата в тялото.

Това ни отличава от другите души, дошли на Земята в същия ден, месец или година. Както в живота ни на хора получаваме дебитна или кредитна карта с автоматично зададен ПИН-код, който можем да променим, така и душата може да коригира някои избори в текущото прераждане. Защото числата в датата на раждането ни са комбинация от положителна и отрицателна енергия и от нас зависи как ще трансформираме и уравновесим потоците така, че да служат на целите и изборите ни. Подобна матрица на кармата има всяка страна, планета, съзвездие и галактика. Числовите координати са многопластова информация и ключ към Хрониките на времето, нива от Пирамидата на времето.

Затова се твърди, че в „Тора“ има информация за всичко и всички. В нумерологията са известни няколко кармични дати, но тяхното послание е, че кармичните баланси се извършват в текущото прераждане и човек трябва съзнателно да приеме предизвикателството на изпитанията. Нежеланието или отказът за работа за кармична корекция създава още по-сериозни усложнения и затруднения на различни нива. Всяко от числата като дата на раждане има кармичен аспект и роля в еволюцията на човека. Например, 11 и 22, които се смятат за „златни“ или „господарски “ числа, изискват изчистване на стари модели и разчупване на схемата, но пораждат бързо нова и мощна кармична енергия, която може да преобърне живота на човека.

Годината на нашето раждане съхранява информация за планетарната, общочовешката, националната, груповата и личната карма. Тя се допълва от посланията на деня и месеца, в който душата избира да се прояви в тялото на новороденото. Общите цифри в датата на раждането ни, например, 19.., а през ХХІ в. 20.., разкриват избора на душите, дошли в тела за да работят всяка чрез личната си съдба за еволюционната програма на планетата и човечеството.

Родените през 19.. е трябвало да усвоят опитности, свързани с енергията на доминиращия планетарен поток Ян, като поддържат баланса и въпреки трудностите работят и над себе си. Новият цикъл, който започна с 2000-та година се свързва с Ин-енергията. Време е да проявим любовта в целия и спектър и като майката, да бъдем любящи, грижовни и всеотдайни към планетата, човечеството и държавата, в която живеем.

Родените през 19.. ще балансират и поддържат равновесието, докато децата на Новата епоха ни помагат да видим и себе си и света около нас по нов начин. Все още продължава хармонизацията на планетарната Решетка на живота и разума и сътресенията в нашата реалност се проявяват чрез природни катаклизми и аномалии, промени в климата.

Тъй като все още не е приключил преходният период от смяната на Ян с Ин, първите десетилетия от новия век са трудни и изискват съзнателното участие на всеки от нас, за да излекуваме наранената планета и себе си от свръх-агресивността, егоизма, алчността, безотговорността и прекаленото привързване към материалното. Все още сме само егоистични и алчни потребители, които не осъзнават, че ограбват себе си и разрушават своя собствен дом, планетата. Родените през 2000-та година идват на Земята с мисия.

Посланията на предпоследната цифра в годината на раждането Тя се свързва с енергията на груповата (национална, семейна или професионална) карма и най-важните цели на душата в тази сфера.

Ако предпослeдната цифра е:

0 – Душата в текущото прераждане няма да има сериозни изпитания, натрупала е достатъчно опит и само от избора и свободната и воля зависи доколко и как ще се заеме със своето духовно развитие и себепознание, като използва за това позицията и мястото си като член от по-голямата общност. Привързана е към общността, групата, колектива и семейството. Понякога трудно се справя с изпитанието на свободното време или усамотението.

1 – В този живот трябва да преоткриете себе си и истинското си Аз. Вие сте двигателят на новото, но трябва да балансирате своята амбиция, его, гордост и неумението да разбирате другите. Понякога самотата може да бъде изпитание, но и благо. Дори и да сте личност, изявен специалист или творец, лидер, водач, вие сте само част от Цялото, за което трябва да работите. Вашата мисия е да бъдете новатор и да водите другите след себе си. Възможно е обаче те да прибират плодовете от труда и идеите ви.

2 – Като предпоследна цифра в датата на раждане напомня, че където и да сте, винаги трябва да сте центърът, балансьорът, онзи, който постига синхрон и хармония както в семейството и приятелския кръг, така и на работното място. Възможно е често да се налага да правите избор между противоречиви каузи. Може да бъдете отдушник за чуждите стресове. Подходяща професия за вас е тази, в която можете да помагате, да подтиквате хората да опознаят себе си.

3 – Вашата мисия е да бъдете посредник, проводник на идеи, ценности, информация и да пресявате ценното от онова, което подвежда и манипулира. С това са свързани и най-сериозните ви изпитания в сферата на професионалната ви дейност, както и в семейството и сред близкото ви обкръжение. Трябва да научите урока за разликата между човешката и Божествената истина. Изисква се да останете верни на себе си, но и да бъдете гъвкави и отворени за промените.

4 – Кoгато душата избира вибрацията на това число като параметри за отработване на груповата си карма, част от мисията й е да гради на различни нива, да изпипва нещата в детайли, да обръща внимание на подробностите, да се справя с трудностите и изпитанията, които да превръща в ценен и полезен опит-основа. Групата, колективът, семейството не винаги ще бъдат благодарни за онова, което сте дали от себе си и е възможно често да страдате заради желанието си да направите на друг добро, ако не спазвате правилото за непоисканата помощ.

5 – Родените с предпоследна цифра в годината на раждането под вибрацията на 5, отработват групова карма чрез многобройните промени, през които преминава животът им в сферата на работата, личния живот и в семейството. Понякога това са неочаквани или внезапни обрати, честа смяна на работа, раздяла с близки хора, много пътувания и контакти с хора от чужбина. Посланието на тази цифра в тяхната дата на раждане е да бъдат гъвкави, да не се привързват към удобството на рутината, да приемат и отдават информацията, знанието и опита, за да продължават напред.

6 – Кармичните послания на предпоследната цифра с вибрацията на Венера се свързват с харизматичните личности, които винаги са лидерите в своята работа, приятелски кръг или семейна среда. Те привличат вниманието и могат да обединяват хората, понякога са невероятно ловки и прикрити манипулатори, които използват другите за постигане на собствените си цели. В текущото прераждане отработват кармата си към сродните души, които са от близкото им обкръжение. Понякога работата заменя истинското им семейство или преживяват любовни разочарования, проблеми с майчинството, бащинството или създаването на потомство.

7 – Групата на душите, избрали вибрацията на 7 като предпоследна цифра в годината на раждането си, имат потенциал и могат да изявят себе си на професионалното поприще. Те търсят истината за себе си и трябва да намерят баланс между амбицията за кариера и изява и онова, което наистина иска душата. Понякога работохолизмът, чувството за отговорност, стремежът да се доказват отново и отново, ги лишава от време за себе си, подкопава здравето и до известна степен ги прави студени, отчуждени и неудовлетворени. Тези хора трябва да не пренебрегват своите истински потребности и да не се превръщат в роботи. Голямото изкушение са възможностите, които се откриват пред тях и възможността да печелят още по-добре, но за сметка на личния живот и здравето.

8 – Това е групата на материалистите и практиците, на хората, които могат да управляват енергията на парите и благата. Кармичният урок за това поколение е свързан с ценностите и осъзнаването на истински стойностното и непреходното. Прекаленият материализъм и стремеж към лъскав, бляскав живот и кариера, която осигурява бързи високи доходи, има доста висока цена, която неминуемо се заплаща. Предпоследната цифра в годината на раждането с вибрацията на 8 напомня, че парите, материалната сигурност, кариерата са най-сериозното изпитание. Те не бива да са цел, а основа и за духовно развитие и себепознание.

9 – Родените под вибрацията на 9 като предпоследна цифра в датата на раждане са от поколението, което наистина може да промени света. Повечето са мъдри души, съзнателно избрали да се върнат на Земята в този период. Призванието им е да работят за глобални и хуманни каузи. Обикновено проявяват мъдрост, имат развита интуиция и духовни дарби, които трябва да развиват и прилагат разумно и за целите на общността. Последната цифра в годината на раждането носи информация в кои сфери човек трябва да уравновесява карма и къде може да натрупа нови енергийни дългове, защото най-често ще среща трудности или ще има проблеми. Това е житейският му „лайтмотив“.

Откъс от последната книга на Нина Ничева „Матрицата на кармата”

Твоята оценка
Общо гласували
Твоят коментар

Публикувай коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Ko4.bg във Facebook
error: Кражбата на материали от КОЧ е забранена!