Горещи новини

Ето кой има право на безплатен 10-дневен санаторуим от НОИ

Bezplatni sanatoruimi ot NOI

От днес Националният осигурителен институт започва изпълнението на програмата за профилактика и рехабилитация за 2024 г.

Подписани са договорите с 21 юридически лица за общо 50 заведения, изпълнители на програмата. Програмата за един човек е с продължителност 10 дни, като цената на нощувките и частичната помощ за храна от 9,00 лв. на ден се поема от държавното обществено осигуряване.

Всяко лице, за сметка на бюджета на ДОО, има право да ползва само за едно заболяване до четири основни диагностични и терапевтични процедури дневно.

Заболяването трябва да е диагностично уточнено и лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.

Право на парична помощ за профилактика и рехабилитация имат осигурените лица за общо заболяване, майчинство и/или трудова злополука и професионална болест. За тях трябва да са внесени или дължими осигурителни вноски за шест последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда рехабилитацията.

istock

istock

Право на паричната помощ имат и лицата, които получават лична пенсия за инвалидност.

Условието за тях е да не са навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, срокът на инвалидността в експертното им решение да не е изтекъл и лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.

Източник: Паритени

Твоят коментар

Сподели новината

Be the first to comment on "Ето кой има право на безплатен 10-дневен санаторуим от НОИ"

Какво мислите?