img
Home / БЪЛГАРИЯ / Огромна промяна за всеки с нива! Вече нямаш право да взимаш рента, ако не платиш такса за

Огромна промяна за всеки с нива! Вече нямаш право да взимаш рента, ако не платиш такса за

/
/
/
1063 Views

Договорите за наем и аренда на земеделска земя със срок по-дълъг от една година, както и споразуменията за тяхното изменение или прекратяване се сключват в писмена форма с нотариално удостоверяване на съдържанието и подписите на страните, извършени едновременно.

Това се предвижда в приетите на второ четене в парламента промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, свързани с договорите за наем и аренда, пише „Утро русе“.

Договорите ще се вписват в съответната служба по вписванията по местонахождение на имотите, като към тях ще се прилагат и скици на имотите, и ще се регистрират в съответната общинска служба по земеделие. Въвежда се и фиксирана такса за вписването на договорите. Договор за наем на земеделска земя, сключен до датата на влизането в сила на тези изменения, при който не са спазени горепосочените изисквания, може да бъде потвърден от собственика с декларация с нотариално удостоверен подпис, придружена с копие на договора.

Тя се подава в общинската служба по земеделие по местонахождение на имота в едномесечен срок от влизането в сила на промените.

Земеделска земя ще може да се отдава под наем от собственика или от упълномощено от него лице; от лице, което притежава права върху земеделската земя, включващи в съдържанието си правомощие да ползва или да управлява земята, предоставено от собственик или от упълномощено от него лице; и от съсобственик или съсобственици на земеделска земя, или от упълномощено от тях лице.

Договор за наем на земеделска земя със срок над една година се сключва от съсобственик или съсобственици на земеделска земя, притежаващи повече от 25 на сто идеални части от съсобствения имот или от упълномощено от тях лице. В тези случаи отношенията между съсобствениците се уреждат съгласно чл. 30, ал. 3 от Закона за собствеността, записаха депутатите.

За устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства, на регистрирани собственици на пчелини, може да се учреди право на ползване върху пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд. Правото на ползване се учредява върху свободни маломерни имоти като се спазват изискванията на
Закона за пчеларството. Правото на ползване се учредява без провеждане на търг, по пазарни цени, определени от независим оценител, решиха още депутатите.

Твоята оценка
Общо гласували
Твоят коментар

Публикувай коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Ko4.bg във Facebook