img
Home / БЪЛГАРИЯ / Предлагат България да бъде разделена на 4 района

Предлагат България да бъде разделена на 4 района

/
/
/
809 Views

Нов териториален обхват с четири района – Дунавски, Черноморски, Югозападен и Тракийско-Родопски район, без определени административни центрове – това предвижда Законът за регионалното развитие, стана ясно от изказване на министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова.

Тя представи промените в новото териториално делене на страната на годишната среща на местните власти в к.к. Албена, съобщават от пресцентъра на МРРБ. Вместо административни центрове, в закона е заложено да могат да бъдат определени градове, в които да се осъществяват функции по планиране, програмиране, ресурсно осигуряване, наблюдение и оценка на регионалното развитие.

Министър Аврамова обясни, че с промените се предлага нова система от документи за стратегическо планиране на регионалното развитие. Предвижда се с нея да се въведат нов тип документи на всяко ниво, обединяващи стратегическото и пространствено планиране на регионалното развитие, като ще отпаднат стратегическите документи на областно ниво. Друго предложение е общинският план за развитие да включва и интегриран план за градско възстановяване и развитие. Нов момент ще има и при организацията на управление на регионалното развитие, съобщи още регионалният министър.

Предлага се въвеждане на двустепенен модел на управление на регионални съвети за развитие в регионите, който ще включва управленски и експертно-технически състав. Правомощията им ще бъдат разширени. Те ще изпълняват функции за изпълнението на програми, съфинансирани от ЕС, включително по отношение на съгласуване, избор и оценка на проекти в изпълнение на плана за регионално и пространствено развитие на региона при делегиране на функциите от съответните управляващи органи на оперативните програми. Предлага се отпадане на областните съвети за развитие. Конкретните механизми за осъществяване на предложените промени ще бъдат изяснени в правилника за прилагане на закона, който ще бъде готов шест месеца след публикуване на закона.

Предстои предложението за изменение на закона да бъде подложено на обществени консултации и междуведомствено съгласуване. Промяната на модела за регионална политика се изпълнява с подкрепата на Световната банка и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, съгласувано с Европейската комисия, каза Петя Аврамова. Одобрени са кадастралната карта и кадастралните регистри за над 73 000 кв. км, представляващи почти 66 на сто от територията на страната. Набраната информация обхваща 13,6 млн. недвижими имота, съобщи на форума изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър инж. Виолета Коритарова.

Кадастърът е покрил всички областни градове, 124 общински центрове и 671 други населени места и територии с развит пазар на имотите и инвестициите, включващи Черноморското крайбрежие и планинските курорти.

IИзточник: Нова Варна ©

Твоята оценка
Общо гласували
Твоят коментар

Публикувай коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Ko4.bg във Facebook