Новините на фокус
Home » KO4 STORY » Чети го всеки път, когато си недоволен от живота
Чети го всеки път когато си недоволен от живота

Чети го всеки път, когато си недоволен от живота

Една малка сива кокошка била много тъжна. Тя седяла на поляната до кокошарника и мърморела тихичко:

– Аз съм бедна, нещастна. Петлите не ме разбират, кокошките ме обиждат. В кокошарника е тъмно, глухо, празно и тъжно.

И тя седяла там и страдала. В този момент край нея прелетяла огромна бяла птица. Тя чула думите на кокошката, кацнала до нея и казала:

– Не се притеснявай, кокошчице. Искаш ли да ти помогна да отлетиш в красива страна, където ще бъдеш щастлива?

– Не – казала сивата кокошка. – Това е невъзможно – кокошките не могат да летят.

– И какво от това? – отвърнала бялата птица. – Аз ще те науча.

– Не – казала сивата кокошка. – Крилата ми са твърде малки за това.

– Не се притеснявай – казала бялата птица. – Искаш ли да те кача на гърба си и да полетим заедно?

– Не – въздъхнала сивата кокошка. – Там няма да имам къде да живея.

– Не се притеснявай – успокоила я бялата птица. – Ще ти помогна да се увериш, че ще имаш къде да живееш.

– Не – казала сивата кокошка. – Какво ще правя сама? Ще ми е тъжно.

– Не се притеснявай – усмихнала се бялата птица. – Ще ти помогна да си намериш петел.

– Не – казала сивата кокошка. – Ами ако петелът е зъл и подъл?

– Не се притеснявай – въздъхнала бялата птица. – Ще те науча да живееш така, че да срещаш в живота си само хубави петли.

– Не – казала сивата кокошка. – На света няма такива петли.

– ОПРАВЯЙ СЕ – изкрещяла бялата птица, разперила огромните си криле и отлетяла…

И малката сива кокошка осъзнала колко несправедлив е светът, в който живее, и колко зле се отнасят с нея другите.

Поуката: ако не сте доволни от живота си – променете се, а не хленчете. А ако не правите нищо и не се променяте, това означава, че сте щастливи такива, каквито сте.

Източник: Обекти

Твоят коментар

About Admin Ko4

Какво мислите?