Горещи новини

10 природни феномена в България, които всеки трябва да види поне веднъж! (СНИМКИ)

10 prirodni fenomena v Bulgaria koito trqbva da posetite

Прехласваме се пред забележителностите в чужбина, но често забравяме, че малката ни родина е място, събрало в себе си невероятни природни красоти.

Точно тях ще ви припомним днес, събирайки малка колекция от най-красивите природни дадености на България.

Представяме ви 10 природни феномена, които всеки българин трябва да посети.

1. Белоградчишките скали 

Белоградчишки скали

Представляват скални образувания, формирани при изветряването на триаски пясъчници и конгломерати. Скалите се простират на около 30 км дължина, 3 до 5 км ширина и до 200 м височина. Изваяни са от стичащата се дъждовна вода и ветровете в продължение на 200 милиона години, превръщайки камъка в удивителни скулптури, наподобяващи митични същества, човешки силуети, животни и птици.

2. Седемте рилски езера 

Рилски езера

Рилските езера са разположени в Дамгския дял на Северозападна Рила между 2100 и 2500 м надморска височина. Разпределени са стъпаловидно – вдлъбнатини по склона на планината, а отделните езера са свързани чрез малки поточета. Имената им са свързани с формата или местоположението: Долно, Рибно, Трилистника, Близнака, Бъбрека, Окото, Сълзата. Много световни духовни учители посочват Седемте рилски езера като един от енергийните центрове на света, заедно с Мачу Пикчу в Перу и Тибет. Неслучайно Учителят Петър Дънов избира точно това място за своята паневритмия.

3. Езерото Сребърна 

езеро Сребърна

Разположено е край село Сребърна, на 18 км от Силистра и на 2 км от Дунав. Местността е обявена за резерват още през 1948 г. Дълбочината на езерото варира от 1 до 3 м. В резервата се срещат 67 вида висши растения, като част от тях са застрашени от изчезване извън територията на езерото. Срещат се 39 вида бозайници, 21 вида влечуги и земноводни и над 10 вида риби. Гнездят 179 вида птици: къдроглав пеликан, корморан, чапла, ням лебед, сива гъска, патица, тръстиков блатар и др. От 1983 г. езерото Сребърна е включено в списъка на ЮНЕСКО като част от световното културно и природно наследство.

4. Нос Калиакра 

нос Калиакра

От гръцки “Калиакра“ означава “красив нос“ и всеки, посетил това приказно място, ще се убеди в това. Калиакра е дълъг и тесен нос, разположен на 12 км от Каварна. Носът е вдаден на 2 км навътре в морето и наподобява полуостров. Брегът край носа е клифов тип, отвесните скали се спускат 70 м надолу до морето. В началото на нос Калиакра се издига обелиск “Портата на 40-те девици“. Районът е красив природен резерват, където гнездят корморан, скорци и скални косове обитават пещерите. Може да се видят и делфини.

5. Мелнишките пирамиди 

Мелнишки пирамиди

Ако пътувате към най-малкия град в България, отдалеч ще видите красивите Мелнишки пирамиди, разположени в пределите до Пирин планина. Представляват естествен феномен, сравнително рядко явление в целия Балкански полуостров. Обхващат площ от около 50 кв. км и са разделени условно на три дяла – Роженски, Мелнишки и Кърлановски пирамиди. Впечатляват с огромните си размери, стръмни склонове и приказни гледки, които се откриват от тях. Предполага се, че са се получили след процес на ерозия на глинените почви в региона и до днес продължават да променят своята форма.

6. Водопад “Райското пръскало“ 

Райското пръскало

Най-високият постоянно течащ водопад на Балканския полуостров е и сред най-красивити. Намира се в Централна Стара планина, в подножието на връх Ботев. Извира от вечен снежник под старопланинския първенец и водите му падат по отвесните склонове на Джендема. Най-красив е през май и юни, когато е най-пълноводен.

7. Чудните мостове 

Чудните мостове

Този уникален скален феномен е разположен в карстовата долина на река Еркюприя в Западните Родопи, в подножието на връх Голям Персенк. Появата им е свързана с чудна легенда. В село Забърдо имало много пастири, които кротко си пасли стадата, когато се появил огромен змей и започнал да унищожава добитъка. Дълги години пастирите гледали безпомощно как страховитият змей опустошава стадата ми, събрали се и решили как да го надхитрят.

Еркюприя

Натоварили едно магаре с прахан и го запалили. Змеят бил толкова гладен, че глътнал цялото магаре, а праханта се разгаряла все повече и повече, че змеят започнал да се рови в земята обезумял. Открила се огромна дупка, а след много години изгнилите кости на змея се превърнали в огромни мостове, които днес наричаме Чудните мостове.

8. Пещера “Дяволското гърло“

Дяволското гърло

Една от най-интересните български пещери е част от величественото Триградско ждрело, разположено на 1,5 км от Триград и на 17 км от Девин. Страшното име на пещерата е заради формата на входа, който прилича на дяволско глава. Формирана е след пропадане на земни пластове. Основната част на пещерата представлява огромна зала, в която се намира най-високият подземен водопад на Балканския полуостров. Легенда разказва, че в тази пещера Орфей се спуска в подземното царство на Хадес, за да спаси любимата си Евридика.

9. Побити камъни

Побитите камъни

Този природен феномен е известен още с имената Каменната гора и Дикилиташ. Намира се на около 20 км от Варна. Разположен е на площ от 7 кв.км. Представлява ансамбъл от различни по форма и големина скални блокове, каменни колони, високи до 10 м, кухи или плътни цилиндри, пресечени конуси и много каменни късове, разпръснати из целия комплекс.

10. Национален парк “Пирин“ 

Национален парк Пирин

Създаден е през 1962 г. под името “Вихрен“. През годините територията на парка се увеличава няколко пъти и днес обхваща 40 000 хка. От 1983 г. национален парк “Пирин“ е под защитата на ЮНЕСКО. На територията на парка има над 182 вида лечебни растения, 1315 висши растения, 320 вида мъхове. Разнообразният релеф и флора са предпоставка за разнообразен животински свят. В парка са описани над 2000 вида безгръбначни животни и над 200 вида гръбначни животни, 159 вида птици, които представляват 40% от видовете на територията на България.

Твоят коментар

Be the first to comment on "10 природни феномена в България, които всеки трябва да види поне веднъж! (СНИМКИ)"

Какво мислите?